dragon's well daoyin yoga qigong school haarlem
 

Het Zen van Bodhidharma

de legende van de grondlegger van het Zen Boeddhisme

Hoewel er weinig historisch bewijs te vinden is over Bodhidharma, is hij het onderwerp van talloze legendes, schilderingen en verhalen. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het Zen Boeddhisme en het Shaolin Kung Fu. Daarnaast wordt hij gezien als de grondlegger van de belangrijkste Qi Gong stromingen en wordt er zelfs gezegd dat hij de thee in China zou hebben geintroduceerd.

De vroege jaren

Zoals gezegd is er nagenoeg geen enkel historisch bewijs te vinden en wordt er door velen getwijfeld aan of Bodhidharma uberhaubt ooit echt heeft geleefd, maar omdat deze legendarische figuur zo'n prominente rol inneemt in de geschiedenis van de Chinese en eigenlijk de gehele oosterse filosofie, kunnen we wanneer we spreken over Zen, niet om het verhaal van zijn leven heen, hoezeer het ook met verzinsels doorspekt zal zijn.

Volgens de legende werd Bodhidharma, als prins Daruma, rond 440 geboren in Kanchi, India. Hij was de derde zoon van koning Simhavarman. Hij bekeerde zich op jonge leeftijd tot het boeddhisme en ging in de leer bij Prajnatara.

China

Het is onduidelijk of zijn leermeester hem heeft gemotiveerd richting China te vertrekken of dat Bodhidharma richting China vertrok op uitnodiging van de Chinese keizer Wu. Feit is dat het boeddhisme in die periode in China een bloeitijd doormaakte en dat vele Indiase meesters om die reden richting China vertrokken om daar te onderwijzen in de dharma.

Toen Bodhidharma, die overigens in China Da Mo wordt genoemd, aan het eind van de vijfde eeuw per schip aankwam in China, telde het zuiden van China ongeveer 2000 Boeddhistische tempels en het noorden zelf 6500. Aan het begin van de zesde eeuw was dat aantal nog eens vervijfvoudigd.

Bodhidharma reisde zoals de meeste Indiase meesters na zijn aankomst in China waarschijnlijk de eerste jaren rond door het zuiden en leerde daar de Chinese taal. Tijdens de Liang dynastie (502 - 557), rond het jaar 520 werd hij op audientie bij de Chinese keizer gevraagd.

Keizer Wu

Waarschijnlijk nodigde de Chinese keizer Bodhidharma uit om de monniken in China te helpen bij het vertalen van de klassieke boeddhistische teksten. Volgens de overlevering bleek echter al snel dat zijn inzichten niet strookten met die van de keizer, waarop hij besloot af te reizen naar de Yung Ning tempel in Loyang. Volgens de overlevering moet hij gezegd hebben dat het de meest imposante tempel was die hij ooit had gezien. Bodhidharma moet rond het jaar 520 in Loyang zijn geweest omdat de tempel niet voor 516 werd gebouwd en in 534 door een brand werd verwoest.

Shaolin Klooster

Hij reisde door naar het beroemde Shaolin klooster in de provincie Honan, ten zuidoosten van Loyang, om daar persoonlijk te assisteren bij het zware vertaalwerk. De bouw van de Shaolin tempel werd in 496 in opdracht van de keizer gestart.

Volgens de legende werd hem echter na aankomst in Shaolin de toegang geweigerd door de toenmalige abt Fang Chang. Hierop besloot Bodhidharma zich terug te trekken in een nabij gelegen grot om daar in diepe meditatie af te wachten of de monniken zijn spiritualiteit herkenden. De legende vertelt dat hij er negen jaar lang onafgebroken mediteerde en zelfs een gat in de wand van de grot boorde met de energie die hij uitstraalde, maar hiervan zijn als vanzelfsprekend verder geen bewijzen. Hij zou op een gegeven moment toch toegelaten zijn tot het Shaolin klooster en daar gedurende een aantal jaren les hebben gegeven.

Yoga, Qigong en Kung Fu

Bodhidharma zag echter na verloop van tijd dat de monniken die de onmenselijke taak op zich hadden genomen de oude teksten te vertalen daar lichamelijk en geestelijk zwaar onder te lijden hadden. Zelfs zo erg dat Da Mo moest concluderen dat zij nagenoeg niet meer in staat waren hun meditatie sessies succesvol te volbrengen. Daarop besloot hij de monniken iedere dag een aantal lichamelijke oefeningen te laten doen om zodoende hun lichamelijke en geestelijke conditie te versterken. Deze oefeningen vertoonden veel overeenkomsten met de Indiase yoga praktijk, en waren gebaseerd op de bewegingen van de 18 dieren uit de Chinese iconografie: tijger, beer, luipaard, slang, draak, etc.

De set van 18 bewegingen zoals Bodhidharma die had samengesteld moest iedere ochtend worden volbracht. En hoewel de oefeningen oorspronkelijk dus alleen bedoeld waren om de gezondheid en conditie van de monniken te bevorderen zou men kunnen zeggen dat dit het begin is geweest van het Shaolin gong fu (kung fu).

De meeste bronnen schrijven ook de boeken die over de oefeningen zijn geschreven toe aan Bodhidharma, hoewel het bijna zeker is dat de teksten in werkelijkheid later zijn geschreven door een monnik genaamd Pan Ling Ti, die de lessen wilde vastleggen voor het nageslacht. Het boek Yi Jin Jing of te wel 'klassiek boek over de verandering van spieren/zenuwen' leert hoe de gezondheid kan worden bevorderd middels fysieke oefening en hoe men het lichaam conditioneert. Het tweede boek, de Xi Sui Jing (wat vertaald zou kunnen worden met 'Klassiek boek over het schonen van de geest') gaat over de cultivering van Qi om zodoende het innerlijk (merg, botten, bloed, etc.) te schonen en te versterken maar tegelijkertijd om het begrip van Qi te vergroten en zodoende spirituele inzichten te verkrijgen. Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken bestaande uit 12 oefeningen allemaal zijn gericht op lichamelijke beweging, het cultiveren van Qi, en het controleren van de ademhaling. De oefeningen zijn later bekend geworden onder de naam 12 Lohan Vuisten. Het tweede werk is aanzienlijk ingewikkelder en moeilijker te doorgronden. Al Bodhidharma's inzichten en oefeningen maken vandaag de dag onderdeel uit van het Daoyin Yoga/Qigong.

Zen Boeddhisme

Daar in Bodhidharma's lessen de meditatieve praktijk zo'n dominante rol in nam, wordt zijn school ook wel het Chan Boeddhisme genoemd. Chan betekent meditatie/concentratie/contemplatie in het Chinees. Later is het woord Chan in het Japans verbasterd tot Zen, en onder die naam is het vervolgens een van de belangrijkste Boeddhistische stromingen geworden.

Bodhidharma, de grondlegger van het Zen Boeddhisme, bracht het in één van zijn lessen als volgt onder woorden: "Als je je geest gebruikt om de werkelijkheid te bestuderen, zul je noch je geest noch de werkelijkheid, begrijpen. Als je de werkelijkheid bestudeert zonder je geest te gebruiken, zul je beide begrijpen. Degene die dit niet begrijpen, begrijpen het niet." Voor mensen die alles gewend zijn met hun hoofd te bestuderen, zal dit een onbegrijpelijke uitspraak zijn. Zij zullen niet begrijpen dat je uberhaupt iets zou kunnen bestuderen zonder je geest te gebruiken. Bodhidharma bedoelde dat je jezelf en de natuur echter nooit volledig zult kunnen verklaren door slechts op de rationele geest te vertrouwen. De ratio en de rede zijn volgens het Daoïsme en het Zen Boeddhisme namelijk gelimiteerd, en daarom nooit in staat het volledige systeem te verklaren. Wanneer men 'de werkelijkheid' bestudeert met slechts het bewustzijn, worden dezelfde beperkingen van de geest ook opgelegd aan de natuur, en er blijft zodoende altijd een belangrijk deel voor je verborgen. Volgens de oude Daoïstische en Zen Boeddhistische meesters, kon men door de intuïtie en het menselijk (of collectief) onbewuste te gebruiken, doordringen tot deze voor de ratio onbereikbare dieptes van het universum.

Bodhidharma's zen was mahayana boeddhisme, geen hinayana boeddhisme - het zwaard van de wijsheid, niet het meditatiekussentje. Evenals andere leraren onderwees hij ongetwijfeld de boeddhistische principes, dharma en meditatiepraktijk, maar hij gebruikte het zwaard dat Prajnatara hem had gegeven om hun geest los te snijden van regels, trance ervaringen, dogma's en geschriften.

Bodhidharma's leer kan worden gezien als een radicale breuk met andere stromingen binnen het Boeddhisme. Bodhidharma onderwees de leer van 'het plotseling inzicht'. Dit in tegenstelling tot andere scholen die de lange weg van zuivering, offering, rituelen en het reciteren van teksten volgen. Daarmee bracht hij een revolutie teweeg in het beoefenen en begrijpen van de boeddhistische leer in China en later in Japan waar het Zen boeddhisme zo'n grote invloed op de gehele cultuur heeft verkregen.

In 'De Overdracht van de Lamp' (geschreven in 1002) schrijft Dao Yuan dat Bodhidharma vlak nadat hij de leiding van zijn traditie had overgedragen aan Hui Ko, in 528 overleed, vergiftigd door een jaloerse monnik.
 

Lessen in Boeddhistische meditatie en Yoga...>

tai chi taijiquan intern kung fu les

daoyin yoga les

qigong les cursus

DAOYIN YOGA

Daoyin Yoga Les
Wat is Daoyin Yoga
De Daoyin theorie
Boeddhistische meditatie
Lesrooster

NIEUWS

di 25 april en wo 26 april is er geen les!

Beluister online het interview met Silvester uitgezonden door de Boeddhistische Omroep.

ARTIKELEN

- Wat is Daoyin Yoga?
- Het Zen van Bodhidharma
- Wat is Tai Chi?
 
Dragon's Well is aangesloten bij de Stichting Taijiquan Nederland (STN) en International Development Center for Southern Tai Chi
Copyright 2010 - 2014, Dragon's Well - Haarlem | Contact: info@dragonswell.nl